SPEED wpłacone do 20.04 wpłacone od 21.04
zespół 2 os. 260 zł 360 zł
 MASTERS wpłacone do 20.04 wpłacone od 21.04
zespół 2 os. 400 zł 500 zł
zespół 4 os. 800 zł 1000 zł
 • Wpisowe należy wpłacić na rachunek bankowy organizatora o numerze: 19 1140 2004 0000 3202 7624 8939 (mBank) w ciągu 7 dni od daty wysłania zgłoszenia, najpóźniej do dnia 28 maja 2018 włącznie. Decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora. Jeśli wpłata nie zostanie odnotowana na koncie w terminie, zgłoszenie zostanie anulowane.
 • W tytule przelewu prosimy wpisać wg wzoru: „Wpisowe NAR18, nazwa zespołu”.
 • Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty zaksięgowania  przelewu na koncie organizatora.
 • Osoby wpłacające wpisowe na wskazane konto otrzymają drogą mailową potwierdzenie wpłynięcia wpłaty. W razie nieotrzymania potwierdzenia, przy rejestracji w bazie rajdu należy okazać potwierdzenie wykonania przelewu.

W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom poniżej wymienione świadczenia.

TRASA MASTERS

 • Udział w zawodach na trasie MASTERS (ok. 200 km).
 • Komplet map dla każdego uczestnika. Woreczki strunowe.
 • Koszulka startowa (plastron) i karty startowe.
 • Kajaki, wiosła i kapoki na etapy kajakowe.
 • Woda, owoce, ciastka w jednej ze stref zmian.
 • Ciepły posiłek po zakończeniu zawodów.
 • Woda, kawa i herbata w bazie, przez cały okres trwania zawodów.
 • Transport sprzętu do i ze stref zmian.
 • Nagrody i puchary dla najlepszych 3 zespołów.
 • Pamiątkowy oryginalny medal.
 • Udział w losowaniu drobnych nagród rzeczowych.
 • Zabezpieczenie ratownika medycznego.
 • Sprzęt specjalistyczny na alpinistyczne zadanie specjalne.

TRASA SPEED

 • Udział w zawodach na trasie SPEED (ok. 80 km).
 • Komplet map dla każdego uczestnika. Woreczki strunowe.
 • Koszulka startowa (plastron), karty startowe.
 • Kajaki, wiosła i kapoki na etapy kajakowe.
 • Ciepły posiłek po zakończeniu zawodów.
 • Woda, kawa i herbata w bazie, przez cały okres trwania zawodów.
 • Transport sprzętu do i ze stref zmian.
 • Nagrody i puchary dla najlepszych 3 zespołów.
 • Pamiątkowy oryginalny medal.
 • Udział w losowaniu drobnych nagród rzeczowych.
 • Zabezpieczenie ratownika medycznego.
 • Sprzęt specjalistyczny na alpinistyczne zadanie specjalne.

Rajd wspierają